Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Om vriend van Opus `94 te worden kunt u dit formulier, na invulling van uw gegevens, verzenden. in het AVG-document wordt beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan.


*Vereiste informatie.
Aanspreektitel (mevrouw, de heer)
Uw achternaam en voorletter(s) *
Uw adres *
Uw postcode en woonplaats *
Uw e-mailadres *
Uw jaarlijkse donatie € *

Gemengd koor Opus '94 stelt zich ten doel om geestelijke en wereldlijke werken uit te voeren en wel op een hoog kwaliteitsniveau. Dat betekent onder meer dat de concerten plaats moeten vinden in goede concertzalen en met professionele muzikale ondersteuning door musici en solisten.

Hiervoor is veel geld nodig, dat niet altijd uit de contributies van de leden en uit de concertopbrengsten kan komen. Financiële ondersteuning van buitenaf is hard nodig. Opus '94 zoekt die steun bij supporters en vrienden.

Indien u ons wilt steunen kunt u Vriend worden van Opus '94. Wij willen graag dat alle enthousiaste mensen, die regelmatig naar onze concerten komen luisteren en liefhebber zijn van ons repertoire, vriend van Opus '94 worden.

Voor een bijdrage van minimaal € 20,00,- per jaar genieten Vrienden van Opus '94 een aantal voordelen boven andere concertbezoekers:

  • U wordt enkele keren per jaar op de hoogte gehouden van de muzikale activiteiten van Opus '94
  • U krijgt de toegangskaarten aangeboden voor de voorverkoopsprijs, die meestal enkele euro's lager is dan de prijs voor kaarten aan de zaal;
  • U ontvangt een gratis programmaboekje, dat met de kaarten voor u op naam klaar ligt;
  • U kunt over twee gereserveerde plaatsen beschikken, welke u een goed zicht geven op het koor.

Met uw financiële bijdrage ondersteunt u Opus '94 en u stelt ons in staat om een kwalitatief hoogstaand amateurkoor in stand te houden.

 

Toegang tot het Ledenportaal

Privacy verklaring

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar het secretariaat.